Đóng

LLDPE

LL 118N
Tên sản phẩm: 118N

Nhà sản xuất: Sabic

Xuất xứ: Ả Rập

LLDPE 21HN
Tên sản phẩm: 21HN

Nhà sản xuất: Qamar

Xuất xứ: Ả Rập

LLDPE 3325
Tên sản phẩm: 3325W

Nhà sản xuất: Hanwha

Xuất xứ: Hàn Quốc