Đóng

HDPE

Tên sản phẩm: F1

Nhà sản xuất: Qamar

Xuất xứ: Ả Rập

Tên sản phẩm: B5429

Nhà sản xuất: Sabic

Xuất xứ: Ả Rập

Tên sản phẩm: H5818J

Nhà sản xuất: SCG

Xuất xứ: Thái Lan

Tên sản phẩm: 9001

Nhà sản xuất: TAISOX

Xuất xứ: Đài Loan