Đóng

PP ép

Tên sản phẩm: 1100N

Nhà sản xuất: APC

Xuất xứ: Ả Rập

Tên sản phẩm: 575P

Nhà sản xuất: Sabic

Xuất xứ: Ả Rập

Tên sản phẩm: I3110

Nhà sản xuất: BSR

Xuất xứ: Việt Nam