Đóng

LLDPE

Tên sản phẩm: 118N

Nhà sản xuất: Sabic

Xuất xứ: Ả Rập

Tên sản phẩm: 21HN

Nhà sản xuất: Qamar

Xuất xứ: Ả Rập

Tên sản phẩm: 3325W

Nhà sản xuất: Hanwha

Xuất xứ: Hàn Quốc