Đóng

LDPE

2427K
Tên sản phẩm: 2427K

Nhà sản xuất: LyondellBasell

Xuất xứ: Ả Rập

LDPE4024
Tên sản phẩm: 4024

Nhà sản xuất: Sabic

Xuất xứ: Ả Rập

LE L712
Tên sản phẩm: L712

Nhà sản xuất: TPC

Xuất xứ: Singapore